HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2019 CƠ BẢN

1. Giới thiệu về phần mềm Microsoft Word 2019:             Phần mềm Microsoft Office Word là một trong những phần mềm khá phổ biến hiện nay, còn được biết đến với tên khác là Winword hay Office word, là một chương trình soạn thảo văn bản phổ biển hiện nay của công ty phần mềm …
Đọc tiếp HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2019 CƠ BẢN