Trang quản lý Files nộp bài của HS – Dành cho Giáo viên / Admin – Trường Hoàng Diệu

[file_manager_advanced login=”yes” roles=”editor,administrator,um_hoangdieugroup” path=”wp-content/uploads/file-manager-advanced/users” hide=”l,L,ntt,NTT,hbp,HBP,hbc,HBC,trum,cty,thanhhai,T” operations=”upload,download,mkdir,rm,copy,cut,paste,edit,search” block_users=”” view=”grid” theme=”light” lang =”en”]