Trường TH Hoàng Diệu

Trường tiểu học Hoàng Diệu được thành lập 8/1994, là 1 trường TH được tách ra từ trường cấp 1-2 Hoàng Diệu và trở thành nổi tiếng là trường bán trú đầu tiên của huyện Thủ Đức lúc đó. Với rất nhiều thành tích vượt bậc, lực lượng GV tốt, cở sở vật chất khá …
Đọc tiếp Trường TH Hoàng Diệu