Trường TH Hoàng Diệu

Không tìm thấy bài viết nào.

Trường tiểu học Hoàng Diệu được thành lập 8/1994, là 1 trường TH được tách ra từ trường cấp 1-2 Hoàng Diệu và trở thành nổi tiếng là trường bán trú đầu tiên của huyện Thủ Đức lúc đó. Với rất nhiều thành tích vượt bậc, lực lượng GV tốt, cở sở vật chất khá hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo cấp tiểu học, trường TH Hoàng Diệu đến nay vẫn luôn giữ vững lòng tin yêu của mọi người.